EGY MAGYAR ÍRÓ DEDIKÁCIÓI

Most nyílt meg a Tá. Dé. Vé. utca 7. szám alatt a nagy író, Tá. Dé. Vé. Emlékmúzeuma. Jövünk-megyünk a tágas termekben, s elgyönyörködünk e nagy realista hátrahagyott töltőtollainak, kávéfőzőinek és párttagsági könyveinek gyűjteményében. A vitrinekben láthatók barátainak, szerelmeinek ajánlott könyvei is. E dedikációk legszebbjeit adjuk most közzé:

1.
Mamának és Papának
                                hű gyermekük.

2.
Ellának.

3.
Bellának.

4.
Karolinának.

5.
Linának.

6.
Cucusnak.

7.
Mucusnak.

8.
Hamara Kristóf min. tanácsosnak, hazafias hódolattal
                                                          lófő Tá. Dé. Vé.

9.
Biatorbágyi Blumfeld Móricnak, a nagy humanistának, a Hungária Első Gumi vezér­igazgató­jának, az írók bőkezű istápjának.
Tá. Deutsch Vé.

10.
Hamara Kristófnénak, a közép-rodéziai misszió Védnökasszonyának a megváltásra váró
Tá. Dé. Vé.

11.
Ostorovics Kornélnak, a nagyszerű kritikusnak, a Goebbels prózája c. esszé szerzőjének!
Tá. Dé. Vé.

12.
Gró Etelnek
                 tisztelő Tá. Dé. Vé-je,

Etelnek
             Tá.

Etusnak, forró felgondolásokkal
                                      Décske Vécske

Nyuszi! Máskor ne harapj!
                                      Nyuszkó.
(utóbbi kiradírozva, helyébe tintával beírva:)

13.
Dr. Berény Aladárnak a zseniális válóperért.

14.
Trenka Tivadar vezérőrnagy, hadosztályparancsnok úrnak. Innen a távolból súlyos vastagbél­fekélyemmel köszöntöm a Moszkva kapuit döngető hadosztály tiszti és altiszti karát, tiszteseit és legénységét.
Tá. Dé. Vé. karp. őrmester

15.
Hamara Kristófné elvtársnőnek,
VI. ker. Igazoló Bizottság
                                           Barátság! Tá. Dé. Vé.

16.
Ostorovits Kornélnak, Az elhajlás jelei Kautsky ifjúkori műveiben szerzőjének

17.
Blumfeld Móric bácsinak (Állatkert)
                                a szép vizslakölykökért - Tá. Dé. Vé.

18.
Hamara Kristófnak
                                 Kanadai Magyar Nemzetőr
                                          Üdv! Tá. Dé.Vé.

19.
Hamara Kristófnénak
Belvárosi Kutyafürdő
                              Vizslám nevében Tá. Dé. Vé.

20.
Ostorovits Kornélnak,
a Némely igekötő helytelen használata Sztálin prózájában bátor szerzőjének.

21.
Nyuszikám, te vagy az igazi! Meg tudsz bocsátani Nyuszkónak?

22.
Dr. Hajmási Péternek, a nagy urológusnak, hálás betege.

23.
Dr. Hajmási Pálnak, a nagy kardiológusnak, hálás betege.

24.
Ostorovits Kornélnak.
Férjem posztumusz könyvét önnek ajánlom, amiért búcsúbeszédében oly szépen kidom­bo­rí­totta meg nem alkuvó jellemét és ebből fakadó keserű üldöztetéseit.
Tá. Dé. Vé.-né szül. Gró Etel
*
(Fenti gyűjtemény korántsem teljes. Még számos Tá. Dé. Vé. dedikáció rejtőzik közkönyv­tá­rakban és magánszemélyeknél. Felkérem az olvasót, ha ilyenekről tud, értesítse a Tá. Dé. Vé. Emlékmúzeumot.)