KI MIT TUD

Bárd Elek harmincnyolc éves bankpénztáros nála tíz évvel fiatalabb feleségével (szül. Ulrich Nóra mozgásművésznővel), valamint két gimnazista fiával egy verőfényes tavaszi délelőttön kisétált az Állatkertbe, ahová azonban nem sikerült bejutniuk, mert a kaput óriási tömeg vette körül, azon belül pedig rendőrautók, tűzoltókocsik és mentők akadályozták meg a tovább­jutást. A körülállóktól megtudták, hogy a hüllők házából kiszabadult egy tizenöt méter hosszú­ságú kobra, mely jelenleg a pénztárfülke előtt tekereg.
- Bocsánat - mondogatta Bárd Elekné, miközben átfurakodott a sokaságon, és egyenesen oda­lé­pett a szörnyeteghez. Halkan és behízelgően dudorászni kezdett, aztán megsimogatta a vér­szomjas hüllő fejét, és belépett az Állatkert kapuján.
A kígyó engedelmesen követte, be a kapun, át a pázsiton, el az oroszlánok és tigrisek zárkái előtt, vissza a saját ketrecébe, melyet a mozgásművésznő gondosan rázárt, majd lassú léptek­kel visszasétált övéihez.
- Hát ezt hogy csináltad? - kérdezte a férje, az elámult tömeg közepén.
- Nekem ez semmi - mondta szerényen Bárdné. - Vizsgázott, okleveles kígyóbűvölő is vagyok.
- És ezt miért nem mondtad meg soha? - kérdezte a férje, Bárd Elek bankpénztáros.
- Mert sosem kérdezted - mondta a felesége, és fiait kézen fogva, férje kíséretében elindult a főkapu felé.